tęvas

tęvas
tę́vas, -à adj. (3) NdŽ, FrnW; MitI391 1. Q449, G116, BzF188(Prk), M, JI277, J.Jabl, LVIV215, , , Grz, Mšk, Užv, Kltn, Kv, Plik laibas, plonas: Tę́vas grobas dėl dešrų, o drūktas dėl vėdarų kraujo JI316. Breižėlis yra žmogus aukštas ir tę́vas JI233. Dailus vyras – toks tę́vas Ll. Juzelė buvo toki tęvà par lieminį, ka su sauja galėjai apimti Pln. Tę́vos [merginos] kojos, pilvas didžiausis, o su kelnėms Pvn. O teip sudžiūvęs, sprandalis tę́vas End. Ant medeliu tę́vu pakabintas [krepšys] Lkž. Iškiša galvą, sudžiūvęs kaip žuvelė, toks buvo aukštas, tę́vas Žeml. Jei ožkos papai tęvì, pieno neduos Šts. Nuvyk tę́vą virvelę KlvrŽ. Ožgrybiai tokie balti, panaši į baravykus, tik tęvaĩs kotais Pkl. [Gandras] pastatė ant kiemo aukštą tę́vu kaklu uzboną, pilną skanios kankolynės pripiltą PP20. Briedis savo aukštus ragus garbino, o par daug laibas, tę́vas kojas peikė S.Dauk. Lapė yra nedidė, tur tęvą snapą M.Valanč. Tęva šaka I. Tęvas strypas, [tęva] ragotinė I. Antras balkis, tęvesnis, viršuje užvožiamas Žem. Visos puikios ir tęvo augimo geltonąsias sau pina kasas Mair. Atlek volungė par laukus, atlek geltona par laukus, tup pri tęvosios šakelės JD1529. Bitineliai yra didesni ir ilgesni, nuog pusios ant užpakalio yra tęvesni už kitas bičias . ^ Aukšta, tęvà kaip medis DūnŽ. Tęvà ta merga kaip pagalys DūnŽ. Ilgas tęvas kaip nendrė Slnt. Tę́vas kaip smilga Šll. Tę́vas palikai kaip sliekaitis Trkn. Petris užaugo ilgas, tę́vas kaip sliekas Pln. Tavo blauzdos tę́vos kaip šeivos Mžk. Šis it tęvas vijoklis baimingai prisiglaudė prie motutės Vaižg. Drūktas trumpas – darbininkas, ilgas tę́vas – mergininkas MitI76(Klp). Trumpa tęva panelė visą svietą apsiuva (adata) LMD(Sd). Tęva aukšta panelė, marškineliai antė[je] (žvakė) Mžk. Aukšta tęva panelė, o po nose burbulas (svirtis) Sd. Aukštas tę́vas Valantinas aukštyn lėkdamas kiaušius deda (apynys) Vkš.
tęvaĩ adv. NdŽ, ; I: Tą vilną aš teip tęvaĩ tęvaĩ ištempu i verpu Šts. Tęvai galą riešuto atpjovusiu kanduolą iškrapštė M.Valanč. tęvỹn adv.: Pri subinės drūkta, o tolyn tęvỹn tęvỹn Trk. Tęvyn eina, džiūna Škn.
2. Rtr, Š, , BM403(End), Trk, Grz kuris aukšto tembro, plonas: Tę́vu balsu dainiuo[ja] labai DūnŽ. Tęvì balseliai kaip gaidukų Krš. Oru tekėjo piemenų trimitų graudus gausmas, o jiems įkandin tarė barškalų ir skambalėlių tęvi atbalsiai LzP.
tęvaĩ adv. NdŽ, End: Kai kurie armonikomis grieždami giesta, vaikai maži tęvai klykia Žem. Prabilo Varnas tęvai, o dar tęviau susijuokė Žem. Gaigalas tęvaĩ šauka Mžk.
3. tęsiamai tariamas, ilgas.
tęvaĩ adv.: Aš čia y rašau ten, kur visu tęviausiai yra i ištariamas S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tėvas — sm. (3) Š, DŽ, NdŽ, (1) Š, NdŽ 1. Lex90, SD1104, SD206, H, Sut, N, K, L, Rtr, FrnW, KŽ, LzŽ vyras (ppr. vedęs) savo vaikui: Tėvą ir motiną gyvą turįs SD237. Šešuro, uošvio tėvas R184, MŽ244. Momos tėvas R, MŽ. Jo tėvo tėvas pasakas sakydavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tėvas — dkt. Tėvas ir sūnùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tęvas — tęvas, tęvà bdv. Tę̃vas liemuõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaikas — vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūnus — sūnùs sm. (3) K, NdŽ, DŽ, KŽ, (4) Drsk, sūnus (1) DP618 1. SD359, R, Sut, M, L, Rtr vyriškos lyties vaikas savo tėvams: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Sulaukė trijų sūnų̃ ir dukros Dgč. Anas turi tiktaik vieną sūnų Zt. Atostogų gavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavesti — pavèsti, pàveda, pàvedė K, KŽ; N 1. tr. NdŽ padėti eiti vedant: Blogai [aklam], ir nebus kas pàveda, kai man, viena, išgriūsiu iš lovos, ir gulėk, šitep bus Kpr. Pàvedė vaikai [tėvą], nugriuvo vėl, žiūri, jau pamėlę lūpos Skdt. Apent anam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”